Lancaster B. MK 1 Nose kit
Hong Kong Models
Art.-Nr. HKM01E33
CHF / Stk.
78.00
Anzahl: Stk.
B-25J Mitchell Glass Nose over MTO
Hong Kong Models
Art.-Nr. HKM01E24
CHF / Stk.
196.00
Anzahl: Stk.
B-17G Flying Fortress - early production
Hong Kong Models
Art.-Nr. HKM01F001
CHF / Stk.
125.00
Anzahl: Stk.
Lancaster B Mk III. Dambuster
Hong Kong Models
Art.-Nr. HKM01E11
CHF / Stk.
390.00
Anzahl: Stk.
Dornier Do 335 B-6 Night Fighter
Hong Kong Models
Art.-Nr. HKM01E21
CHF / Stk.
175.00
Anzahl: Stk.
B-17 Flying Fortress G - Late Production
Hong Kong Models
Art.-Nr. HKM01E30
CHF / Stk.
330.00
Anzahl: Stk.
Lancaster MkI. and Mk III.- Limited Edition
Hong Kong Models
Art.-Nr. HKM01E10
CHF / Stk.
390.00
Anzahl: Stk.
de Havilland Mosquito B Mk.VI Series II
Hong Kong Models
Art.-Nr. HKM01E15
CHF / Stk.
165.00
Anzahl: Stk.
Dornier Do 335 B-2
Hong Kong Models
Art.-Nr. HKM01E07
CHF / Stk.
175.00
Anzahl: Stk.
Dornier Do 335 A
Hong Kong Models
Art.-Nr. HKM01E08
CHF / Stk.
175.00
Anzahl: Stk.
B-25J Mitchell Glass Nose
Hong Kong Models
Art.-Nr. HKM01E01
CHF / Stk.
196.00
Anzahl: Stk.
De Havilland Mosquito B. MK IX-XVI
Hong Kong Models
Art.-Nr. HKM01E16
CHF / Stk.
165.00
Anzahl: Stk.
Boeing B-17 E-F
Hong Kong Models
Art.-Nr. HKM01E05
CHF / Stk.
340.00