Produkte von Munio Candela

Sojawachs - Duftkerze Apotheca im Glas Vitality / Lemongrass & Lavender (100 ml)
Munio Candela
Art.-Nr. 1510026
CHF / Stk.
9.90 19.50
Anzahl: Stk.
Sojawachs - Duftkerze Apotheca im Glas Relaxation / Orange & Basil ( 100 ml )
Munio Candela
Art.-Nr. 1510027
CHF / Stk.
9.90 19.50
Anzahl: Stk.
Sojawachs - Duftkerze Villa im recyceltem Glas / Vanille ( 900 ml )
Munio Candela
Art.-Nr. 1510036
CHF / Stk.
29.90 35.00
Anzahl: Stk.
Sojawachs - Duftkerze Villa im recyceltem Glas / Rose ( 900 ml )
Munio Candela
Art.-Nr. 1510073
CHF / Stk.
29.90 35.00
Anzahl: Stk.
Sojawachs - Duftkerze Villa im recyceltem Glas / Ginger ( 900 ml )
Munio Candela
Art.-Nr. 1510075
CHF / Stk.
29.90 35.00
Anzahl: Stk.
Sojawachs Duftkerze / Wacholder & Strandflieder
Munio Candela
Art.-Nr. 10305
CHF / Stk.
12.50 22.50
Anzahl: Stk.
Sojawachs Duftkerze / Wildblume ( 515 ml )
Munio Candela
Art.-Nr. 1510006
CHF / Stk.
12.50 22.50
Anzahl: Stk.
Geschenk - Box / Zimt
Munio Candela
Art.-Nr. 1510020
CHF / Stk.
9.90 19.90
Anzahl: Stk.
Geschenk - Box / Ringelblume
Munio Candela
Art.-Nr. 1510021
CHF / Stk.
9.90 19.90
Anzahl: Stk.
Geschenk - Box / Nelke
Munio Candela
Art.-Nr. 1510022
CHF / Stk.
9.90 19.90
Anzahl: Stk.
Geschenk - Box / Wachholder & Strandflieder
Munio Candela
Art.-Nr. 1510023
CHF / Stk.
9.90 19.90
Anzahl: Stk.
Geschenk - Box / Wildblume
Munio Candela
Art.-Nr. 1510024
CHF / Stk.
9.90 19.90
Anzahl: Stk.
Sojawachs Duftkerze / Vogelbeere & Heidelbeere
Munio Candela
Art.-Nr. 10301
CHF / Stk.
12.50 22.50
Anzahl: Stk.
Sojawachs Duftkerze / Ringelblume ( 515 ml )
Munio Candela
Art.-Nr. 10303
CHF / Stk.
12.50 22.50
Anzahl: Stk.